Gustav Krum V zajetí dřeva a kamene

Autor: Fr. Kocman, M. Moravec, Vl. Prokop
Číslo publikace:
ISBN: 978-80-7264-218-2
Forma: Vázané
Počet stran: 192
Cena: 500
Internetová cena: 500
Datum vydání: 2024-05-23
Stav: Skladem
Malíř, ilustrátor a grafik Gustav Krum (1924–2011), bez jakýchkoliv diskusí je jedním z našich nejvýraznějších představitelů narativního výtvarného vyjadřování v dobrodružném a historickém žánru. Jeho biografie a umělecká tvorba již byly Vladimírem Prokopem zmapovány ve dvou monografiích, a to Gustav Krum, vypravěč dobrodružství a historie (2009) a Gustav Krum, poslední romantik dobrodružné ilustrace (2019), ale jistý dluh zde přece jen zůstal. Zatímco dosud byla pozornost soustředěna zejména na kresby a malby v ilustrační oblasti, popřípadě na jeho volnou tvorbu, tak až na výjimky byla jen okrajově věnována pozornost Krumově grafické činnosti. Tento dluh se nyní, k jubileu 100 let od narození mistra, snaží splatit tato publikace s úvodním textem Vladimíra Prokopa, která obsahuje všechny jeho zdokumentované litografie, dřevoryty i dřevořezy. Kniha už je v prodeji na výstavě Gustava Kruma v Clam-Gallasově paláci v Praze.