Nástin historie nakladatelství Toužimský & Moravec

Už nikdo z hlavních účastníků nám neřekne, jak to vlastně začalo. Jan Toužimský (nar. 1898) zemřel v roce 1980, Jaroslav Moravec (nar. 1900) ho předešel již v roce 1974. Nepromluví již ani akademický malíř Zdeněk Burian (nar. 1905), který se na úspěších vydavatelství podílel velkou měrou a i kdybychom se mohli dotázat muže, jehož dílo se stalo základním kamenem stavby, spisovatele Karla Maye, podíval by se po nás udiveně. Netušil by, nač se ho ptáme. A přitom právě o jeho dílo svedli oba nakladatelé veliký a vítězný boj. Od skonu Karla Maye v roce 1912 uplynulo jen málo vody do chvíle, kdy se Jan Toužimský a Jaroslav Moravec seznámili. Bylo to v době první světové války, kdy oba přilákalo řemeslo knihkupecké. Ty dva mladé muže tehdy spojovala láska ke knize a chuť k práci. Díky těm zálibám se tehdy stýkali často, aniž by tušili, že jejich životní cesty se rozdělí, sejdou a znovu rozejdou. Cesta Jana Toužimského k vydavatelské činnosti nebyla lehká, ale lze říci, že byla přímočará. Už na začátku dvacátých let založil ve Vršovicích knihkupectví a nakladatelství a firma nazvaná jeho jménem pak po deset let vydávala a prodávala literaturu pestrého charakteru. Úspěchy převažovaly a firma Jan Toužimský měla dobrou perspektivu i začátkem let třicátých, kdy stále ještě doznívala celosvětová hospodářská krize. Jaroslav Moravec kráčel cestou klikatější. V osmnácti založil vydavatelství Saturn, zaměřené na knížky dobrodružství a tajemna. Poe, Ewers, London, Stevenson. Když vydavatel odešel na vojnu, planeta pohasla a po návratu do civilu hledal mladý muž práci. Našel ji u renomovaného Nakladatelství J.R.Vilímek a osvědčil se tam jako redaktor. Koncem dvacátých let se dozvěděl, že vydavatelská práva na díla Karla Maye jsou na prodej a po dohodě s Janem Toužimským se takřka okamžitě dohodli o založení společné firmy. Ještě u Vilímka se spřátelil se Zdeňkem Burianem a správně odhadl jeho možnosti. V diskusích s Janem Toužimským vznikla myšlenka vydávat knihy Maye právě s tímto malířem. Myšlenka se proměnila ve skutečnost na začátku let třicátých (1. 1. 1934), kdy Jan Toužimský a Jaroslav Moravec založili ve Vršovicích společnou firmu T&M. Sídlem nakladatelství se stala Oblouková ulice, výlohy knihkupectví se rozsvítily na rohu tehdejší Palackého ulice a na Čechovo náměstí. Brzy se v nich objevily obálky Z. Buriana na sešitovém vydání Vinnetou Karla Maye a prvních titulů edice S puškou a lasem.
Obálky s postavami syna divočiny Tarzana, pilota kapitána Bigglese či muže z neznáma Nobodyho začaly lákat do knihkupectví mládež od osmi do osmdesáti let. Dařilo se to! Dvě nosné edice: 'Romány Karla Maye' a 'S puškou a lasem' nezůstaly osamoceny. Za šestnáct let trvání firmy se ediční plány postupně naplnily téměř šesti sty tituly. Vznikly řady: 'Povídky o zvířatech', 'Romány, které napsal život', 'Východ a západ', 'Polnice' i další. Poezii přinášela knižnice 'Kořeny', encyklopedické knihy vycházely v sérii 'Škola v kostce', edice Špalíčků byla zaměřena na výběry nejkrásnějších pohádek, pověstí či bajek. Záslužnou práci vykonalo nakladatelství vydáváním 'Knih českých cestovatelů' J. Kořenského, E. S. Vráze, A. V. Friče, Emila Holuba a dalších. Kmenovým autorem firmy se stal Eduard Štorch, který dokázal mistrně spojit poznávání historie a předhistorie s dobrodružstvím. Významným činem bylo vydání výpravných Divů světa F. Schörpnera a ještě významnějším pak kniha profesora Augusty Divy prasvěta. Práce na tomto díle definitivně rozhodla o tom, že Zdeněk Burian vstoupil do světa malířských rekonstrukcí pravěké fauny a flóry. Tato oblast tvorby mu později přinesla světový věhlas. Pestrá a rozsáhlá vydavatelská činnost vyžadovala kvalitní redakci i dobré spolupracovníky na poli ilustrace, překladu, grafické činnosti i ve výběru titulů. Firma dobré zaměstnance i spolupracovníky našla! Výkonnost malého redakčního kolektivu byla mimořádná. Každý měsíc spatřily světlo světa dvě až tři knihy se značkou delfína, s označením T&M! A stojí za pozornost, že i v době německé okupace nepodlehla firma vlivu českých kolaborantů a germanizačnímu tlaku. V onom čase vyšlo ve Vršovicích několik knih zdůrazňujících češství Ohlasy z Čech, Praha románská nebo Věčné Čechy. Slibný rozběh po skončení války ukončil 'Vítězný únor' 1948. Opravdu zvítězil! Nadlouho. Tarzan, syn divočiny, Duch prérie i Biggles, který dokázal vzdorovat hákovému kříži, tentokrát prohráli. Old Shatterhand i Bělouš prérie opustili své čtenáře. Až po dvaceti, třiceti letech se začali nesměle vynořovat na inzertních stránkách novin hledáni pamětníky, milovníky dobrodružství. Dnes jsou opět tu, i když je pravda, že dnešní doba už tak úplně nepřeje dobrodružství a romantice a tak dnešní skladba titulů v edičním plánu se jen mírně překrývá s tou původní. Je potřeba stále hledat nové témata i nové tituly. Škoda, že u toho nemohou být zakladatelé firmy T&M.